Jag som har stamnamnet S*Perplex heter Emilie, är 24 år och bor i Upplands Väsby.

Mitt mål är att föda upp friska, rastypiska men framförallt trevliga katter. Jag anser att det är ett stort ansvar att vara uppfödare och vill självklart göra mitt absoluta bästa för att föra rasen framåt vad gäller hälsa och utseende.